OPROEPJES

Oproepje plaatsen/beheren

Een oproepje is een advertentie voor particulieren. 


VERHALEN

Lees persoonlijke verhalen van bezoekers of stuur je eigen grappige of ontroerende verhaal in.

Ontstaan zwoofer.nl

Niet blij!

Samen met je hond naar een vuurwerkvrij logeeradres. 

home

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zwoofer.nl biedt een platform dat vragers en aanbieders van tijdelijke huisvesting en verzorgen van huisdieren bij elkaar brengt. De navolgende Algemene Voorwaarden zijn van hierop van toepassing. 
 
 1. Zwoofer.nl stelt deelnemers in de gelegenheid onderling contact te leggen om een tijdelijke huisvestingsovereenkomst / verzorgingsovereenkomst voor huisdieren met elkaar aan te gaan. Zwoofer.nl is echter geen partij bij deze overeenkomst tussen de deelnemers,  respectievelijk vrager en aanbieder.
 2. Zwoofer.nl oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of de bevoegdheid van de deelnemers. De deelnemers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Zwoofer.nl adviseert deelnemers die tot een overeenkomst wensen te komen een lijst met gegevens en afspraken in te vullen die te vinden is in de menubalk onder downloads/handige tips.
 3. In geval van een geschil tussen deelnemers dienen deze dit zelf op te lossen. Deelnemers vrijwaren Zwoofer.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 4. Het is deelnemers niet toegestaan de website van zwoofer.nl of enige inhoud daarvan zonder toestemming te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website.
 5. In geval van handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden van Zwoofer.nl behoudt Zwoofer.nl zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van elk verder gebruik van de website.
 6. Indien deelnemers op enige wijze naar de mening van andere deelnemers in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden van Zwoofer.nl kunnen deze dat melden door het invullen van een contactformulier of door het sturen van een mail naar mail@zwoofer.nl. Zwoofer.nl zal de melding beoordelen en behoudt zich het recht voor om aan de betreffende deelnemer verdere deelname te ontzeggen.
 7. Deelnemers die tekst of foto/video materiaal bij hun profiel plaatsen dat in strijd is met de algemeen geldende normen worden per direct verwijderd.
 8. De site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites of diensten van derden. Zwoofer.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
 9. Heeft u tekst, foto- of videomateriaal ingestuurd naar zwoofer.nl dan geeft u zwoofer.nl het recht dit al dan niet gewijzigd te publiceren op hun site, Facebook, Twitter. 

 10. Oproepen die niet diergerelateerd zijn en/of in strijd zijn met de algemeen geldende normen worden verwijderd.

 11. Advertenties die in strijd zijn met de algemeen geldende normen worden verwijderd. 

    12.  In de persoonlijke toelichting in het profiel mogen geen telefoonnummers, e-mailadressen of adressen worden vermeld. Deze zullen worden verwijderd.